⛴️Bərə Gəmisi

Anlamı və təsviri

Hazırkı ⛴️ bir növ Emoji (ən yeni platformalarda rəngarəng simvollar göstərən emoji stili) və iki uyğun Emoji var: ⛴︎ (mətn stili, bəzi köhnə platformalarda qara və ağ simvolları göstərən) və (variant simvolları olmayan əsas Emoji) .

Mövcud ⛴️ bir növ Emoji (emoji stili, ən yeni platformalarda rəngarəng simvolları əks etdirir) və iki uyğun Emoji var: (variant simvolları olmayan əsas Emoji) və ⛴︎ (mətn stili, qara və ağ simvolları əks etdirən bəzi köhnə platformalar).

Bu, bir gəmi ifade bəzi platformaların 🟢 yaşıl göstərmək mavi 🔵 bərə edir. Əsas istifadə sahələri ticarət nəqliyyatı, Yangtze çayının insan yolu ilə keçməsi və yüklərin Üç Boğazdan keçməsidir. Bu emojinin göndərilməsinin iki mənası var: bir qayıqda birlikdə səyahət etmək çox xoşbəxtdir 🌞 ikincisi, vətən həsrətini hiss etmək, gəzmək və evə getmək yolunda 👪️ .


A⛴️ emoji simvolunun mənası Bərə Gəmisi-dir , qayıq, bərə gəmisi ilə əlaqədardır , kateqoriyada tapa bilərsiniz: "🌄Səyahət və Yerlər" - "nəqliyyat-su".

⛴️ digər mənası Bərə
Bərə — iri çaylardan və göllərdən ağır yükləri keçirmək üçün istifadə olunan su nəqiliyyatı vasitəsi.
Bərədən, bir qayda olaraq, iri çaylardan ağır yükləri keçirmək üçün istifadə olunduğundan o, iki qayıq üzərində qurulmuş taxta meydançadan ibarət olurdu.
Bərənin işlədiyi yer keçid adlanırdı. Adətən keçidlərə onların yerləşdiyi ərazilərin adları verilirdi. Bu dövrdə Kür çayı üzərində əsas keçidlər Qaradonlu, Sabirabad, Cavad, Surra, Mollakənd, Zərdab, Pirazı, Mingəçevir, Araz çayı üzərində isə Abbasabad, Saatlı və Bülqan ərazisində idi. Naxçıvan ərazisində Araz çayı üzərində həmçinin Qaqac, Dərəşam və Culfa keçidləri də var idi. Culfa keçidindəki bərə ilə keçib Təbrizə, Abbasabad keçidindəki bərə ilə isə Məkkəyə getmək mümkün idi. Bu keçidlərdə hər biri 300 puda qədər yük götürən bərələr işləyirdi.
Körpülərin salınması mümkün olmayan yerlərdə bərə indi də su nəqliyyatı vasitəsi kimi öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Kür və Araz çayları üzərindəki bir çox keçidlərdə hazıda da bərdən istifadə olunur. Lakin qədim bərələrdən fərqli olaraq müasir bərələr dəmir əsaslar üzərində qurulmuşdur. Böyük yükgötürmə qabiliyyətinə malik olan müasir bərələr artıq suyun gücü və ya əl ilə yox, kiçik buxar gəmiləri vasitəsilə hərəkətə gətirilir.
Bərə sözünün digər mənaları da var:

ov gözlənilən yer, pusqu;
çıxacaq yer, yol, aralıq;
bağ və bostanların arasındakı cığır, sərhəd, ara, mərz;
əkinləri suvarmaq üçün düzəldilən kiçik arx;
sağım zamanı qoyunların saxlandığı çəpərlənmiş sahədəki çıxacaq.

Kopyalayın və yapışdırın

Bu emojini kopyalayıb yapışdırın:⛴️Kopyala

Nümunələr və istifadə

Şənbə günü bərə gəzmək üçün çay kənarına gedəcəyik⛴️ və çay dalğalarına baxacağıq .

Zəng edənlərdən biri bərənin ⛴️ işlədiyini soruşdu.

Əsas məlumat

Emoji⛴️ən yeni platformalarda rəngarəng simvollar göstərən emoji stili
Qısa adBərə Gəmisi
Apple NameFerry
Kod nöqtəsiU+26F4 FE0F

26F4 - Bərə Gəmisi

FE0F - DİQQƏT SEÇKİÇİ-16

OndalıkALT+9972 ALT+65039
Unicode Versiya5.2 (2009-10-01)
Emoji Versiya1.0 (2015-08-04)
Kateqoriya🌄Səyahət və Yerlər
Alt kateqoriyanəqliyyat-su
Açar sözlərqayıq, bərə gəmisi

Zamanla populyarlıq reytinqi

⛴️ (26F4 FE0F) Popularity rating over time100755025016-6-1217-8-1318-10-1419-12-1521-2-14

Date Range: 2016-06-12 - 2021-06-12

Update Time: 2021-06-13 08:59:36 Asia/Shanghai

Şəkillər fərqli platformalardan görünür