Unicode Versiya 5.1

162
Unicode Versiya 5.1 April 2008-cu illərdə buraxılır və aşağıdakı Emoji simvollarını ehtiva edir
Emoji simvoluKod nöqtəsi
Ağ Ulduz Vurğuladı269D
CERES26B3
Pallas26B4
Juno26B5
Vesta26B6
Chiron26B7
Qara Ay Lilith26B8
Sextile26B9
Semestr26BA
Quincunx26BB
Sesquiquadrate26BC
Ağ Qaralama Adamı26C0
Ağ Qaralar Kral26C1
Qara Qaralamalar Adam26C2
Qara Qaralamalar King26C3
🀀 Mahjong Çini Şərq Küləyi1F000
🀁 Mahjong Çini Cənubi Külək1F001
🀂 Mahjong Çini Qərb Küləyi1F002
🀃 Mahjong Çini Şimal Küləyi1F003
🀅 Mahjong Çini Yaşıl Əjdaha1F005
🀆 Mahjong Çini Ağ Əjdaha1F006
🀇 Mahjong Çini Personajlardan Biridir1F007
🀈 Mahjong Çini İki Personaj1F008
🀉 Mahjong Çini Üçüncü Simvol1F009
🀊 Mahjong Çini Dörd Personaj1F00A
🀋 Mahjong Çini Xüsusiyyətlər Beşi1F00B
🀌 Mahjong Çini Altı Personaj1F00C
🀍 Mahjong Çini Yeddi Personaj1F00D
🀎 Mahjong Çini Səkkiz Personaj1F00E
🀏 Mahjong Çini Doqquz Personaj1F00F
🀐 Mahjong Çini Bambuklardan Biri1F010
🀑 Bambuklardan Ikisi Mahjong Çini1F011
🀒 Mahjong Çini Üç Bambuk1F012
🀓 Bambukdan Dörd Mahjong Çini1F013
🀔 Bambukdan Beş Mahjong Çini1F014
🀕 Bambukdan Altısı Mahjong Çini1F015
🀖 Mahjong Çini Yeddi Bambuk1F016
🀗 Bambuklardan Səkkiz Mahjong Çini1F017
🀘 Bambukdan Doqquz Mahjong Çini1F018
🀙 Mahjong Çini Dairələrdən Biridir1F019
🀚 Mahjong Çini Dairələr İki1F01A
🀛 Mahjong Çini Dairələr Üçün1F01B
🀜 Mahjong Çini Dörd Dairə1F01C
🀝 Mahjong Çini Dairələrin Beşi1F01D
🀞 Mahjong Çini Alt Dairələr1F01E
🀟 Mahjong Çini Yeddi Dairə1F01F
🀠 Mahjong Çini Səkkiz Dairə1F020
🀡 Doqquz Mahjong Çini1F021
🀢 Mahjong Çini Gavalı1F022
🀣 Mahjong Çini Orkide1F023
🀤 Mahjong Çini Bambuk1F024
🀥 Mahjong Çini Xrizanteması1F025
🀦 Mahjong Çini Baharı1F026
🀧 Mahjong Çini Yay1F027
🀨 Mahjong Çini Payız1F028
🀩 Mahjong Çini Qış1F029
🀪 Mahjong Çini Joker1F02A
🀫 Mahjong Çini Geri1F02B
🀰 DOMINO TILE HORIZONTAL Geri1F030
🀱 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-001F031
🀲 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-011F032
🀳 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-021F033
🀴 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-031F034
🀵 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-041F035
🀶 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-051F036
🀷 DOMINO TILE HORIZONTAL-00-061F037
🀸 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-001F038
🀹 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-011F039
🀺 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-021F03A
🀻 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-031F03B
🀼 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-041F03C
🀽 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-051F03D
🀾 DOMINO TILE HORIZONTAL-01-061F03E
🀿 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-001F03F
🁀 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-011F040
🁁 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-021F041
🁂 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-031F042
🁃 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-041F043
🁄 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-051F044
🁅 DOMINO TILE HORIZONTAL-02-061F045
🁆 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-001F046
🁇 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-011F047
🁈 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-021F048
🁉 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-031F049
🁊 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-041F04A
🁋 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-051F04B
🁌 DOMINO TILE HORIZONTAL-03-061F04C
🁍 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-001F04D
🁎 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-011F04E
🁏 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-021F04F
🁐 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-031F050
🁑 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-041F051
🁒 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-051F052
🁓 DOMINO TILE HORIZONTAL-04-061F053
🁔 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-001F054
🁕 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-011F055
🁖 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-021F056
🁗 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-031F057
🁘 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-041F058
🁙 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-051F059
🁚 DOMINO TILE HORIZONTAL-05-061F05A
🁛 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-001F05B
🁜 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-011F05C
🁝 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-021F05D
🁞 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-031F05E
🁟 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-041F05F
🁠 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-051F060
🁡 DOMINO TILE HORIZONTAL-06-061F061
🁢 DOMINO TILE VERTİK DƏFƏ1F062
🁣 DOMINO TILE VERTİKALI-00-001F063
🁤 DOMINO TILE VERTİKALI-00-011F064
🁥 DOMINO TILE VERTİKALI-00-021F065
🁦 DOMINO TILE VERTİKALI-00-031F066
🁧 DOMINO TILE VERTİKALI-00-041F067
🁨 DOMINO TILE VERTİKALI-00-051F068
🁩 DOMINO TILE VERTİKALI-00-061F069
🁪 DOMINO TILE VERTİKALI-01-001F06A
🁫 DOMINO TILE VERTİKALI-01-011F06B
🁬 DOMINO TILE VERTİKALI-01-021F06C
🁭 DOMINO TILE VERTİKALI-01-031F06D
🁮 DOMINO TILE VERTİKALI-01-041F06E
🁯 DOMINO TILE VERTİKALI-01-051F06F
🁰 DOMINO TILE VERTİKALI-01-061F070
🁱 DOMINO TILE VERTİKALI-02-001F071
🁲 DOMINO TILE VERTİKALI-02-011F072
🁳 DOMINO TILE VERTİKALI-02-021F073
🁴 DOMINO TILE VERTİKALI-02-031F074
🁵 DOMINO TILE VERTİKALI-02-041F075
🁶 DOMINO TILE VERTİKALI-02-051F076
🁷 DOMINO TILE VERTİKALI-02-061F077
🁸 DOMINO TILE VERTİKALI-03-001F078
🁹 DOMINO TILE VERTİKALI-03-011F079
🁺 DOMINO TILE VERTİKALI-03-021F07A
🁻 DOMINO TILE VERTİKALI-03-031F07B
🁼 DOMINO TILE VERTİKALI-03-041F07C
🁽 DOMINO TILE VERTİKALI-03-051F07D
🁾 DOMINO TILE VERTİKALI-03-061F07E
🁿 DOMINO TILE VERTİKALI-04-001F07F
🂀 DOMINO TILE VERTİKALI-04-011F080
🂁 DOMINO TILE VERTİKALI-04-021F081
🂂 DOMINO TILE VERTİKALI-04-031F082
🂃 DOMINO TILE VERTİKALI-04-041F083
🂄 DOMINO TILE VERTİKALI-04-051F084
🂅 DOMINO TILE VERTİKALI-04-061F085
🂆 DOMINO TILE VERTİKALI-05-001F086
🂇 DOMINO TILE VERTİKALI-05-011F087
🂈 DOMINO TILE VERTİKALI-05-021F088
🂉 DOMINO TILE VERTİKALI-05-031F089
🂊 DOMINO TILE VERTİKALI-05-041F08A
🂋 DOMINO TILE VERTİKALI-05-051F08B
🂌 DOMINO TILE VERTİKALI-05-061F08C
🂍 DOMINO TILE VERTİKALI-06-001F08D
🂎 DOMINO TILE VERTİKALI-06-011F08E
🂏 DOMINO TILE VERTİKALI-06-021F08F
🂐 DOMINO TILE VERTİKALI-06-031F090
🂑 DOMINO TILE VERTİKALI-06-041F091
🂒 DOMINO TILE VERTİKALI-06-051F092
🂓 DOMINO TILE VERTİKALI-06-061F093
Ağ Orta Ulduz2B50
🀄 Maconq Qırmızı əjdaha1F004
Qara Böyük Kvadrat2B1B
Ağ Böyük Kvadrat2B1C
Daha çox Unicode versiyaları