Unicode Versiya 5.0

1
Unicode Versiya 5.0 July 2006-cu illərdə buraxılır və aşağıdakı Emoji simvollarını ehtiva edir
Emoji simvoluKod nöqtəsi
NECƏ26B2
Daha çox Unicode versiyaları