Doqquz Planet

Bu səhifədə "🪐" emoji xaricində qalanları Unicode xarakterlidir. Venera və Mars itkin düşsə də, sərbəst buraxılan kimi onları bu səhifəyə əlavə edəcəyik. İpuçları: Günəş sistemindəki planetlərin günəşə ən yaxın başlayaraq xaricə işləmə sırası aşağıdakılardır: Merkuri, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran və Neptun.