Bagua

Bagua (Pakua və ya Palgwae), I Ching'in səkkiz üç qramını özündə cəmləşdirən bir Çin dini motividir, bunlar Taosist kosmologiyada bir-biri ilə əlaqəli səkkiz konsepsiya aralığı olaraq görülən reallığın təməl prinsiplərini təmsil etmək üçün istifadə olunur. Bu səhifədə Baguanın Unicode simvollarını topladıq.