Emoji Versiya 14.0

105
Emoji Versiya 14.0 August 2021-cu illərdə buraxılır və aşağıdakı Emoji simvollarını ehtiva edir
Emoji simvoluKod nöqtəsi
🫠 əriyən üz1FAE0
🫢 Açıq Gözlü üz Və Ağzı Tutmuş əl1FAE2
🫣 Baxan Gözlə üz1FAE3
🫡 Salamlayan üz1FAE1
🫥 Nöqtəli Xətli üz1FAE5
🫤 Diaqonal Ağızlı üz1FAE4
🫱 Sağ əl1FAF1
🫱🏻 Sağ əl: Açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FB
🫱🏼 Sağ əl: Orta-açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FC
🫱🏽 Sağ əl: Orta Dəri Tonu1FAF1 1F3FD
🫱🏾 Sağ əl: Orta-tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FE
🫱🏿 Sağ əl: Tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FF
🫲 Sol əl1FAF2
🫲🏻 Sol əl: Açıq Dəri Tonu1FAF2 1F3FB
🫲🏼 Sol əl: Orta-açıq Dəri Tonu1FAF2 1F3FC
🫲🏽 Sol əl: Orta Dəri Tonu1FAF2 1F3FD
🫲🏾 Sol əl: Orta-tünd Dəri Tonu1FAF2 1F3FE
🫲🏿 Sol əl: Tünd Dəri Tonu1FAF2 1F3FF
🫳 Aşağı əl1FAF3
🫳🏻 Aşağı əl: Açıq Dəri Tonu1FAF3 1F3FB
🫳🏼 Aşağı əl: Orta-açıq Dəri Tonu1FAF3 1F3FC
🫳🏽 Aşağı əl: Orta Dəri Tonu1FAF3 1F3FD
🫳🏾 Aşağı əl: Orta-tünd Dəri Tonu1FAF3 1F3FE
🫳🏿 Aşağı əl: Tünd Dəri Tonu1FAF3 1F3FF
🫴 Yuxarı əl1FAF4
🫴🏻 Yuxarı əl: Açıq Dəri Tonu1FAF4 1F3FB
🫴🏼 Yuxarı əl: Orta-açıq Dəri Tonu1FAF4 1F3FC
🫴🏽 Yuxarı əl: Orta Dəri Tonu1FAF4 1F3FD
🫴🏾 Yuxarı əl: Orta-tünd Dəri Tonu1FAF4 1F3FE
🫴🏿 Yuxarı əl: Tünd Dəri Tonu1FAF4 1F3FF
🫰 əl Barmağı Və Baş Barmağı çarpazlanmış Vəziyyətdə1FAF0
🫰🏻 əl Barmağı Və Baş Barmağı çarpazlanmış Vəziyyətdə: Açıq Dəri Tonu1FAF0 1F3FB
🫰🏼 əl Barmağı Və Baş Barmağı çarpazlanmış Vəziyyətdə: Orta-açıq Dəri Tonu1FAF0 1F3FC
🫰🏽 əl Barmağı Və Baş Barmağı çarpazlanmış Vəziyyətdə: Orta Dəri Tonu1FAF0 1F3FD
🫰🏾 əl Barmağı Və Baş Barmağı çarpazlanmış Vəziyyətdə: Orta-tünd Dəri Tonu1FAF0 1F3FE
🫰🏿 əl Barmağı Və Baş Barmağı çarpazlanmış Vəziyyətdə: Tünd Dəri Tonu1FAF0 1F3FF
🫵 Tamaşaçıya Işarə Edən Barmaq1FAF5
🫵🏻 Tamaşaçıya Işarə Edən Barmaq: Açıq Dəri Tonu1FAF5 1F3FB
🫵🏼 Tamaşaçıya Işarə Edən Barmaq: Orta-açıq Dəri Tonu1FAF5 1F3FC
🫵🏽 Tamaşaçıya Işarə Edən Barmaq: Orta Dəri Tonu1FAF5 1F3FD
🫵🏾 Tamaşaçıya Işarə Edən Barmaq: Orta-tünd Dəri Tonu1FAF5 1F3FE
🫵🏿 Tamaşaçıya Işarə Edən Barmaq: Tünd Dəri Tonu1FAF5 1F3FF
🫶 əldən ürək1FAF6
🫶🏻 əldən ürək: Açıq Dəri Tonu1FAF6 1F3FB
🫶🏼 əldən ürək: Orta-açıq Dəri Tonu1FAF6 1F3FC
🫶🏽 əldən ürək: Orta Dəri Tonu1FAF6 1F3FD
🫶🏾 əldən ürək: Orta-tünd Dəri Tonu1FAF6 1F3FE
🫶🏿 əldən ürək: Tünd Dəri Tonu1FAF6 1F3FF
🫱🏻‍🫲🏼 Salamlaşmaq: Açıq Dəri Tonu, Orta-açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏻‍🫲🏽 Salamlaşmaq: Açıq Dəri Tonu, Orta Dəri Tonu1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏻‍🫲🏾 Salamlaşmaq: Açıq Dəri Tonu, Orta-tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FE
🫱🏻‍🫲🏿 Salamlaşmaq: Açıq Dəri Tonu, Tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FB 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏼‍🫲🏻 Salamlaşmaq: Orta-açıq Dəri Tonu, Açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏼‍🫲🏽 Salamlaşmaq: Orta-açıq Dəri Tonu, Orta Dəri Tonu1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏼‍🫲🏾 Salamlaşmaq: Orta-açıq Dəri Tonu, Orta-tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FE
🫱🏼‍🫲🏿 Salamlaşmaq: Orta-açıq Dəri Tonu, Tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FC 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏽‍🫲🏻 Salamlaşmaq: Orta Dəri Tonu, Açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏽‍🫲🏼 Salamlaşmaq: Orta Dəri Tonu, Orta-açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏽‍🫲🏾 Salamlaşmaq: Orta Dəri Tonu, Orta-tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FE
🫱🏽‍🫲🏿 Salamlaşmaq: Orta Dəri Tonu, Tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FD 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏾‍🫲🏻 Salamlaşmaq: Orta-tünd Dəri Tonu, Açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏾‍🫲🏼 Salamlaşmaq: Orta-tünd Dəri Tonu, Orta-açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏾‍🫲🏽 Salamlaşmaq: Orta-tünd Dəri Tonu, Orta Dəri Tonu1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏾‍🫲🏿 Salamlaşmaq: Orta-tünd Dəri Tonu, Tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FE 200D 1FAF2 1F3FF
🫱🏿‍🫲🏻 Salamlaşmaq: Tünd Dəri Tonu, Açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FB
🫱🏿‍🫲🏼 Salamlaşmaq: Tünd Dəri Tonu, Orta-açıq Dəri Tonu1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FC
🫱🏿‍🫲🏽 Salamlaşmaq: Tünd Dəri Tonu, Orta Dəri Tonu1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FD
🫱🏿‍🫲🏾 Salamlaşmaq: Tünd Dəri Tonu, Orta-tünd Dəri Tonu1FAF1 1F3FF 200D 1FAF2 1F3FE
🫦 Dişlənən Dodaq1FAE6
🫅 Taclı Adam1FAC5
🫅🏻 Taclı Adam: Açıq Dəri Tonu1FAC5 1F3FB
🫅🏼 Taclı Adam: Orta-açıq Dəri Tonu1FAC5 1F3FC
🫅🏽 Taclı Adam: Orta Dəri Tonu1FAC5 1F3FD
🫅🏾 Taclı Adam: Orta-tünd Dəri Tonu1FAC5 1F3FE
🫅🏿 Taclı Adam: Tünd Dəri Tonu1FAC5 1F3FF
🫃 Hamilə Kişi1FAC3
🫃🏻 Hamilə Kişi: Açıq Dəri Tonu1FAC3 1F3FB
🫃🏼 Hamilə Kişi: Orta-açıq Dəri Tonu1FAC3 1F3FC
🫃🏽 Hamilə Kişi: Orta Dəri Tonu1FAC3 1F3FD
🫃🏾 Hamilə Kişi: Orta-tünd Dəri Tonu1FAC3 1F3FE
🫃🏿 Hamilə Kişi: Tünd Dəri Tonu1FAC3 1F3FF
🫄 Hamilə Adam1FAC4
🫄🏻 Hamilə Adam: Açıq Dəri Tonu1FAC4 1F3FB
🫄🏼 Hamilə Adam: Orta-açıq Dəri Tonu1FAC4 1F3FC
🫄🏽 Hamilə Adam: Orta Dəri Tonu1FAC4 1F3FD
🫄🏾 Hamilə Adam: Orta-tünd Dəri Tonu1FAC4 1F3FE
🫄🏿 Hamilə Adam: Tünd Dəri Tonu1FAC4 1F3FF
🪸 Mərcan1FAB8
🪷 Lotus1FAB7
🪹 Boş Yuva1FAB9
🪺 Yumurtalı Yuva1FABA
🫘 Lobya1FAD8
🫗 Maye Süzülməsi1FAD7
🫙 Banka1FAD9
🛝 Oyun Slaydı1F6DD
🛞 Təkər1F6DE
🛟 üzük Buy1F6DF
🪬 Hamsa1FAAC
🪩 Güzgü Top1FAA9
🪫 Bitən Enerji1FAAB
🩼 Qoltuqağacı1FA7C
🩻 Rentgen1FA7B
🫧 Köpüklər1FAE7
🪪 şəxsiyyət Vəsiqəsi1FAAA
🟰 Ağır Bərabərlik Işarəsi1F7F0
Daha çox Emoji versiyaları